De verzekering geschiedt op de condities van de voor de Binnenvaart 1991. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan of verlies van het vaartuig, veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil. Daarnaast is de aansprakelijkheid voor schade door aanvaring ook onder de polis gedekt. Het begrip aanvaring dient in dit verband ruim te worden uitgelegd. Zo is niet alleen schade door directe aanvaring onder de polis gedekt, maar valt hier ook onder de schade die is veroorzaakt door de wijze van varen (navigeren) zonder dat er sprake is van een direct contact. Bijvoorbeeld schade door boeggolven.

In ieder geval dient in de polis een vaartclausule (B1 t/m B6 of B25) te worden opgenomen om het dekkingsgebied af te bakenen. De dekking onder de polis kan nog uitgebreid of juist beperkt worden door opname van een aantal facultatieve clausules. Diefstal van het gehele schip of van onderdelen van het schip is nagenoeg altijd uitgesloten. Ook schade door molest is standaard uitgesloten. Door aanhechting van clausule B17 kan de polis gebruikt worden om werkvaartuigen (zoals baggervaartuigen) te verzekeren.
Deze verzekering is voor de eigenaar van een binnenvaartschip (particulier of rederij) of werkvaartuig (natte aannemers).

Premie
De premie is afhankelijk van de waarde van het schip, het bouwjaar, de bouwaard, het vaargebied en de gewenste dekking. Te denken valt aan een gemiddelde premie van enkele procenten omgeslagen over de verzekerde som.

Bijzonderheden
Naast de eerdergenoemde dekking is ook een aantal kosten onder de polis te verhalen. Zo zijn bereddingskosten, hulploon, sleeploon naar de werf en averij-grosse ook onder de polis gedekt.