Het bonus/malus-systeem is een Nederlandse term uit de autoverzekering. Door middel van het bonus/malus-systeem worden ‘goede rijders’ (verzekerden die geen schade claimen) beloond en slechte rijders gestraft. De term bonus/malus komt uit het Latijn. Bonus is het Latijnse woord voor goed en malus voor slecht. Het huidige bonus/malsus-systeem is ingevoerd in 1982 als vervanging van het no-claimsysteem. Vaak wordt er nog gesproken van no-claimkorting als bonus/maluskorting wordt bedoeld.

Het bonus/malussysteem beloont schadevrije rijders met een lagere premie en straft schaderijdende bestuurders met een hogere premie. Het bonus/malus-systeem werkt met een bonus/malusladder. Deze ladder bestaat uit een aantal treden (doorgaans 15 tot 20). Aan elke trede is een bepaalde korting of toeslag op de premie gekoppeld. Na een jaar waarin geen schade ten laste van de verzekering is gekomen, stijgt de verzekerde één trede. Na een jaar waarin één of meer schades zijn geclaimd zakt de verzekerde een aantal tredes, meestal zo’n vijf voor één schade. De ladder begint meestal bij 25% toeslag en eindigt bij 75 of 80% korting.

De verzekeraar bepaalt op welke trede de verzekerde wordt ingeschaald. De verzekeraar zal doorgaans een standaard-trede hebben waarop iemand wordt ingeschaald. Afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, aantal kilometers per jaar, woonplaats en beroep kunnen er een aantal extra tredes toegekend worden. Het eventuele bij een eerdere verzekeraar opgebouwde aantal schadevrije jaren wordt daarbij opgeteld.

In principe is elke schade die ten laste van de verzekering komt van invloed op de bonus/maluskorting. Voorzover mogelijk zal de verzekeraar een schade trachten te verhalen op een aansprakelijke wederpartij. Wanneer dit verhaal slaagt dan komt de schade niet ten laste van de verzekering en wordt de bonus/maluskorting niet aangepast. Daarnaast is het gebruikelijk dat de verzekerde een vergoedde schade later voor eigen rekening kan nemen waardoor er eveneens geen gevolgen voor de premie zijn. Bij de meeste verzekeraars zijn alle schades die onder de beperkt-casco dekking vallen, zoals schade door diefstal, inbraak, ruitbreuk, hagel, storm en (wilde) dieren, niet van invloed op de bonus-maluskorting.