Vanaf de nieuwe belastingwetgeving 2001 wordt uw inkomen verdeeld over drie boxen. Het zogenaamde boxenstelsel. Elke belastingbox kent zijn eigen tarief.
Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen. Deze inkomens zijn ondergebracht in 3 zogenoemde boxen:

* box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;

  • Loon, pensioen, sociale uitkeringen
  • Resultaat uit overige werkzaamheden
  • Auto van de zaak
  • Winst uit onderneming
  • Eigen woning
  • Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening
  • Negatieve persoonsgebonden aftrek
  • Periodieke uitkeringen

* box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;

  • Voordelen uit aandelen en winstbewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang
  • Vervreemdingsvoordelen van deze aandelen en winstbewijzen

* box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.
Vast rendement (4%) over vermogen (bezittingen min schulden): het inkomen uit sparen en beleggen