Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur, buiten de kachel, dat in staat is zich uit eigen kracht uit te breiden. Schroeien, zengen en smelten wordt niet als brand gezien.