Overdracht van rechten, bijvoorbeeld een vordering.

Cessie vindt plaats d.m.v. een akte.
Cessie kan aan de orde zijn bij de voorfinanciering van subsidie.

Bij verzekeringen die verband houden met een hypotheek spreekt men van `(stil) pandrecht`.Via cessie wordt de subsidie of de verzekeringsuitkering aan de geldverstrekker uitbetaalt in plaats van aan de woningeigenaar.