Een verzoek aan de verzekeraar tot het vergoeden van een schade die door de verzekering wordt gedekt.