Overeenkomst waarbij iemand door het enkele feit, dat hij deel uitmaakt van een groep (werknemer, lid) is aangesloten bij een collectieve verzekeringsvoorziening.