Verzekeraar en verzekeringsnemer komen een termijn overeen voor de duur van het contract.