Met een contraverzekering wordt bij overlijden een eenmalig bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit is om te voorkomen dat uw opgebouwde lijfrentekapitaal bij overlijden wordt vernietigd. De contraverzekering wordt op een aparte polis afgesloten. Deze polis wordt verbonden met de lijfrente. Voor de contraverzekering moet een aparte offerte worden aangevraagd. Een contraverzekering op één leven betekent een dalende risicoverzekering met een aanvangskapitaal ter grootte van de koopsom, dalend met de lijfrente-uitkering op jaarbasis zoals vastgesteld. Een contraverzekering op twee levens kan ook en houdt een dalende overlijdensrisicoverzekering in met uitkering bij overlijden van de langstlevende.