Het bedrag dat men thans zou moeten uitgeven om een gelijkwaardige produkt te kopen.
Op de nieuwwaarde wordt (volgens een algemeen gangbare methode) een afschrijving toegepast om de dagwaarde te berekenen.

Bij autoverzekeringen hoeft de dagwaarde van de auto overigens niet gelijk te zijn aan de verkoopwaarde: deze laatste is o.a. afhankelijk van het aantal gereden kilometers en de algehele staat van de auto.