Vorm van een levensverzekering, gesloten tot dekking van het risico van overlijden van degene die een hypothecaire lening of andere schuld is aangegaan. Door het doen van aflossingen neemt de hoogte van de schuld af, zodat ook het risico bij overlijden afneemt.