Diefstal van inboedel uit auto is gedekt na braak aan de auto tot een bepaald maximum bedrag. Het eigen risico bij diefstal op de beperkt diefstalclausule is hier niet van toepassing