Online afsluiten
Online premie berekenen
Downloaden polisvoorwaarden

Algemeen

Iedereen die een paar maal per jaar op vakantie gaat in eigen land of daarbuiten, doet er verstandig aan een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Voordelen

Onze Doorlopende Reisverzekering is een reisverzekering met veel keuzemogelijkheden en een bijzonder scherpe premie. Het basispakket biedt wereldwijd dekking voor bagage en persoonlijke hulpverlening.  Oók bij het recreatief beoefenen van winter- en onderwatersport.

De verzekering kan eventueel worden uitgebreid met dekking voor:

 • ongevallen
 • geneeskundige kosten
 • geld en cheques
 • hulpverlening motorrijtuigen
 • annuleringskosten 

Bovendien kan dekking voor zakenreizen worden toegevoegd, waarmee de verzekering ook geldt tijdens het beroeps- of bedrijfsmatig bezoeken van een seminar, congres, beurs of (potentiële) zakenrelatie.

Verzekerde bedragen


De verzekerde bedragen zijn royaal. Enkele voorbeelden:

 • voor bagage € 3.750,- per verzekerde en € 7.500,- per polis; voor bepaalde categorieën gelden andere maximumvergoedingen
 • voor ongevallen € 25.000,- (overlijden) en € 75.000,- (blijvende invaliditeit); voor enkele leeftijdscategorieën en situaties geldt een lagere vergoeding
 • voor annuleringskosten € 1.250,- per verzekerde en € 3.750,- per reis 

Dekkingsvoorwaarden

Dekking

De verzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken:

 • Bagage
 • Ongevallen
 • Onvoorziene uitgaven 
 • Geneeskundige kosten (*)
 • Annuleringskosten  (*)    

(*) = naar keuze mee te verzekeren.

De verzekering kan worden afgesloten voor:

 • Eén persoon (solodekking)
 • Voor twee partners (een echtpaar of samenwonende partners)
 • Voor het hele gezin
  Met een gezin ‘plus’ dekking zijn ook alleen reizende kinderen (mits 14 jaar of ouder) verzekerd.    

Uitsluitingen

De belangrijkste uitsluiting heeft betrekking op (bagage)-schade die is ontstaan doordat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met omstandigheden die juist een extra kans op schade betekenen. Bij de rubrieken Ongevallen en Geneeskundige kosten zijn ongelukken tijdens deelname aan risicovolle sporten en wedstrijden specifiek uitgesloten.
  

Premie

    
De premie is afhankelijk van:

 • De soort verzekering
 • De gemaakte keuze ten aanzien van de verzekerde personen
 • De gewenste dekkingsmogelijkheid.

U kunt de premie voor deze verzekering nu eenvoudig berekenen, klik hiervoor op de button bovenaan de pagina.

Acceptatievoorwaarden   


In het algemeen geldt als enige acceptatiecriterium dat de verzekeringnemer en de overige verzekerde personen een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft/hebben.