Het drempelinkomen is een term die gebruikt wordt voor de bepaling van de zorgtoeslag. De hoogte van het drempelinkomen is gelijk aan het (belastbaar) minimum loon inclusief vakantiegeld. Het drempelinkomen wordt ook gebruikt om de normpremie voor alleenstaanden te bepalen. De normpremie voor alleenstaanden wordt bepaald op basis van 3,5% van het inkomen tot het drempelinkomen en 5% van het eventuele inkomen dat daarboven verdiend wordt. Voor meerpersoonshuishoudens is de normpremie 5% van het drempelinkomen en 5% van het eventuele inkomen dat daarboven wordt verdiend.