Een onzekere factor bij beleggen is de rentestand. Wie nu belegt, weet immers niet hoe hoog de rente over een jaar of dertig is. Om zoveel mogelijk rekening te houden met schommelingen in de rentestand, past een aantal verzekeraars durationmatching toe.

Dit betekent dat de looptijd van de obligaties wordt afgestemd op de verwachte uitkeringsduur van het aan te kopen pensioen. Daardoor wordt het effect van een rentewijziging op het aan te kopen pensioen zo klein mogelijk gemaakt.