Eigen schuld als schadeoorzaak is volgens artikel 276 WvK uitgesloten. Schuld hoeft geen “laakbare” of “verwijtbare”: schuld te zijn.