Die in periodes rente uitkeert aan begunstigde(n) indien verzekerde komt te overlijden voor de einddatum, vanaf overlijden van verzekerde tot de einddatum zoals in de polis staat vermeld.