Vergoeding van bereddingskosten

De Extra Kosten verzekering is bedoeld om uw bedrijf of beroep bij calamiteiten hoe dan ook te kunnen voortzetten, ter plaatse of elders.

Om u daarbij te helpen, ontvangt u een vergoeding van de gemaakte extra kosten. Bijvoorbeeld voor de huur van een alternatieve locatie en vervangende bedrijfsmiddelen na een brand. U bent bijvoorbeeld gedwongen tijdelijk een andere ruimte te huren, waardoor u hogere huurlasten hebt. U moet dan wellicht ook noodzakelijke reclamekosten maken in verband met de verhuizing. En uw medewerkers worden wellicht geconfronteerd met meer reiskosten die ze bij u komen verhalen. Om nog maar te zwijgen van het tijdelijk huren of inlenen van communicatie- en automatiseringsapparatuur, inclusief de kosten voor infrastructuur en gebruiksklaar maken…

Voor wie?

Deze verzekering is vooral geschikt voor ondernemers en bedrijven waarbij een kleine investering voldoende is om de eigen werkplek te herstellen. U hebt dan ook vooral baat bij de Extra Kostenverzekering als u na een schade niet direct afhankelijk bent van uw eigen bedrijfspand voor het continueren van uw omzet, omdat u uw bedrijfsactiviteit en bedrjifsomzet op diverse locaties kunt realiseren.

Limiet

De extra kosten worden verzekerd tot een van tevoren bepaald bedrag, met een maximum van € 250.000,- per risicoadres. Het bedrag is gebaseerd op de verwachte extra uitgaven die nodig zijn om de bedrijfsvoering niet te laten stagneren.