Bij de gegarandeerde direct ingaande lijfrente staan de hoogte en de duur van de periodieke uitkeringen vast. Mede bepalend voor de hoogte van zulke uitkeringen is de rentestand op de kapitaalmarkt (rekenrente) op het moment dat u de lijfrenteverzekering afsluit.