Online premie berekenen
Online afsluiten

De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw, in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Uitgesloten zijn catastrofeachtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe (want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering). Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering.

Wij voeren de glasverzekering enkel als onderdeel van een woonhuis- of inboedelverzekering.