Herbouwwaarde is de waardemaatstaf en de premiegrondslag bij opstallen.

Dit is het bedrag dat moet worden betaald om in geval van schade het woonhuis in zijn oorspronkelijke staat en op dezelfde plaats te herbouwen. Er is geen direct verband met de verkoopwaarde.

Het is gebruikelijk dat de herbouwwaarde is vermeld in een taxatierapport. Tenzij anders vermeld, is de herbouwwaarde exclusief de kosten van aanleg van een fundering.