De Herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de herbouwwaarde van uw woning vast te stellen.

Let op: de Herbouwwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de globale herbouwwaarde van uw woning vast te stellen. De uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Anderzijds verlenen veel verzekeraars op basis van een naar waarheid ingevulde herbouwwaardemeter wel garantie tegen onderverzekering. Om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantie dient u om de 5 jaar een nieuwe herbouwwaardemeter in te vullen.

De herbouwwaarde-methode is gebaseerd op een driedeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het ‘type’ woning, de ‘kwaliteit’ van de bouwdelen en de ‘inhoud’. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de genoemde m3-prijzen dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van het getypeerde woongebouw. Dit betekent dat de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele gevallen kunnen afwijken. Bij de berekening van de inhoud van de woning dient eveneens de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte, praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. te worden meegenomen. Niet in redelijke verhouding met de woning staande (bij)gebouwen dienen apart te worden berekend.

Zie ook woonhuisverzekering.