Bij het trouwen legt men vast welke vermogensbestanddelen aan wie toebehoren.
Toekomstig vermogen komt toe aan degene op wiens naam het is ingebracht.
Als dat niet wordt vastgelegd, komt het voor 50% aan elk van beide partners toe.