Hierdoor wordt het verzekerd bedrag bij een bedrijfsschade/
brutowinstdervingsverzekering met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt.

Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.