Jaarlijkse aanpassing van de verzekerde som op basis van de welvaart (bij inboedel) of op basis van herbouwkosten (bij opstallen) door middel van een cijfer dat wordt vastgesteld door het CBS.

De index functioneert pas goed indien men:

  1. Een goede verzekerde som heeft vastgesteld voor de inboedel of voor het woonhuis
  2. Indien bij verbouwingen of grote aankopen de verzekerde som heeft aangepast.