U heeft een levensverzekeringspolis (gevonden) …
Soms is die al lang geleden afgesloten, misschien zelfs destijds door uw ouders, en inmiddels vrij van premie. Vaak betreft dat dan een maatschappij die is opgegaan in een andere of een maatschappij die van naam is veranderd.
Ook komt het regelmatig voor dat wanneer iemand is overleden, de nabestaanden bij de papieren oude polissen van een levensverzekering vinden.

Hoe kunt u te weten komen of die polis nog waarde heeft?

Als u doorklikt naar achterhalen polissen vindt u daar een alfabetische lijst van oude maatschappijen en hun rechtsopvolgers waar u informatie kunt krijgen over het verzilveren van de polissen.