Op basis van 6:107 BW kan de gewonde ook inkomensschade vorderen, zijnde het inkomen die een zelfstandige of als werknemer lijdt wanneer hij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval. De werkgever dient een doorbetaling te doen, echter dit hoeft niet het volledige inkomen te zijn.