De invoervelden zijn, op de naam en het emailadres na, geen verplichte velden. De inventarisatie is bedoeld om een goed (financieel) profiel te krijgen. Als exacte financiële gegevens niet direct bekend of voorhanden zijn, geef dan een indicatie.

Wij gebruiken een SSL-certificaat. Met SSL wordt de vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden. Lees ook onze privacy statement. U kunt de gegevens ook telefonisch doorgeven. De informatie wordt exclusief toegezonden aan G.J. Doorneweerd. Doorneweerd Assurantiën bv verwerkt deze ingevoerde persoonlijke informatie conform de eisen zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg). Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonlijke informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. De informatie wordt alleen voor deze opdracht gebruikt en zal nimmer voor andere doeleinden worden ingezet. De informatie wordt, nadat wij deze hebben verwerkt, verwijderd. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor dit privacy beleid. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.

Inventarisatie is gevraagd voor

Persoonlijke gegevens

Inkomen

Hypotheeklening en woonlastenOverige financiele lasten


Vermogen

Verzekeringen

Naam en adres

Aanvullende informatie

Heeft u bestanden die u wilt mee sturen, graag naar doorneweerd at doorneweerd.nl