Een groene kaart (officiële term internationaal verzekeringsbewijs, afgekort I.V.B.) is een document of pasje dat door de verzekeraar wordt afgegeven. Met de groene kaart kan eenvoudig worden aangetoond dat het voertuig verzekerd is.

Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar in welke landen de autoverzekering dekking biedt. De verzekeraar heeft overigens alleen keuze voor de landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren) Tevens vermeldt de groene kaart voor welk tijdvlak en welk motorrijtuig de dekking geldt. Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar meestal ook tot welke instanties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, ruitbreuk en diefstal, zowel in het binnen- als buitenland. Ondanks dat de groene kaart niet verplicht is bewijst deze toch goede diensten doordat alle verzekeringsgegevens er beknopt en overzichtelijk op staan.