Non Contribution Clausule ook wel genoemd Na-U-clausule deze wordt vaak gehanteerd bij

  1. reisverzekeringen en bij
  2. rechtsbijstandsverzekeringen.

De clausule die ten doel heeft te voorkomen dat, indien het risico mede door (een) andere verzekering(en) al dan niet van oudere datum wordt gedekt, de verzekering waarin zij is opgenomen met die andere verzekering(en) in gemeenschap loopt, dan wel de schade zelf dient te vergoeden. Er is dus alleen dekking mits geen andere verzekering de schade dekt. Dit maakt de reisverzekering een aanvullende verzekering.

Wanneer de andere verzekering niet zal vergoeden, zal de verzekeraar van onderhavige verzekering zelf vergoeden. De onderhavige verzekering geeft in dit geval een secundaire dekking. Als beide verzekeringen een dergelijke bepaling hanteren, heffen ze elkaar op en is de wettelijke dekking weer van toepassing.

Zacht – Hard

De non contribution kan worden opgesplitst in een zachte en een harde variant.

  1. De zachte non contribution-clausule komt erop neer dat geen recht op schadevergoeding kan worden ontleend indien de schade is gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum.
  2. De harde non contribution-clausule voegt daar nog aan toe; of onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond. Een harde non contribution-clausule gaat boven een zachte. Als beide polissen een identieke clausule bevatten, heffen ze elkaar op.
Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Professionele bedrijven checklist