Begrippen

Kredietlimiet:

bedrag wat één debiteur bij de verzekerde rood mag staanZelfbeoordeling: u bepaalt zelf, aan de hand van toetsing, betalingservaring of bureau-informatie of de debiteur kredietwaardig is.

Blinde dekking:

dit betekent dat voor een relatief laag bedrag (denkt u hierbij aan duizenden euro’s) transacties kunnen plaatsvinden zonder dat er sprake is van een limiet of andere voorwaarden. Vaak geldt er wel een verhoogd eigen risico.

Eigen risico kredietverzekering

Er geldt een eigen risico van circa 25% van de verzekerde omzet. Hier is over te onderhandelen echter dit leidt ook tot een verhoging van de premie.

Incasso

U kunt ervoor kiezen een openstaande vordering over te dragen aan uw verzekeraar. Doorgaans zijn de volgende regels dan van toepassing:

  • Een minimaal bedrag
  • Wachttermijn (bijvoorbeeld 90 dagen)
  • Incassokosten zijn voor rekening van de verzekeraar (deze ziet ze als preventieve kosten)

Ingangsdatum van de polis

  • Bij het leveren van zaken: dekking begint op het moment dat de debiteur beschikking over de zaken heeft gekregen

  • Bij het uitvoeren van werkzaamheden: de dekking begint wanneer de verzekerde aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan

  • Verhuren van roerende zaken: de dekking begint wanneer de ongestoorde verhuurperiode is verlopen