Onderverzekering is geregeld volgens artikel 53 WvK.

Bij onderverzekering is sprake als het bedrag waarvoor u verzekerd bent lager is dan de vervangingswaarde van het verzekerde object. U krijgt in dit geval dus bij schade een uitkering die lager is dan het daadwerkelijke schadebedrag.

Voorbeeld: U heeft de inboedel van uw huis voor EUR 50.000,- verzekerd. Al uw bezittingen gaan verloren als gevolg van brand. Het vervangen van uw inboedel kost EUR 60.000,-. U krijgt uitgekeerd het verzekerde bedrag van EUR 50.000,-. U lijdt dus schade van EUR 10.000,-.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht speelt dit niet alleen bij schades boven het het verzekerde bedrag maar ook kleinere schades zullen tengevolge van de onderverzekering niet volledig worden betaald.

U voorkomt het risico op onderverzekering door bij het bepalen van het verzekerd bedrag voor uw woonhuis- en inboedelverzekering gebruik te maken van de Herbouwwaardemeter respectievelijk de Inboedelwaardemeter.

Aan de hand van deze meters garanderen veel verzekeraars namelijk dat zij bij schade geen beroep op onderverzekering zullen doen. Voor het in stand houden van de garantie tegen onderverzekering is het noodzakelijk dat u om de vijf jaar opnieuw een meter invult of eerder bij belangrijke wijzigingen (bijv. wijziging gezinssamenstelling of verhuizing).