Een bezitter van een opstal is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het gebouw dat niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en als gevolg hiervan gevaar oplevert (Artikel 6:174 BW).