Geeft de pandhouder de mogelijkheid rechten uit te oefenen op een levensverzekering. Een verpande verzekering mag u alleen met toestemming van de pandhouder wijzigen. 

Wanneer u een levens- of opstalverzekering afsluit, kan het voorkomen dat het recht op uitkering over gaat naar de geldverstrekker/hypotheekverstrekker.