Bij een partijentaxatie overeenkomstig artikel 274 WvK wordt de waarde van de verzekerde goederen overeengekomen tussen de verzekerde en de verzekeraar en wordt dit vermeld in het polisblad. Achter de verzekerde som staat vermeld “aldus getaxeerd” of “met wederzijds goedvinden getaxeerd en vastgesteld op de verzekerde som”.