Niet de bank is eerste begunstigde van de uitkering uit de levensverzekering, maar de overblijvende partner.
Daarmee wordt voorkomen dat de erfgenamen (een deel van) de waarde van de woning opeisen.