Een polis is een door de verzekeraar afgeschreven schriftelijk stuk waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. In Nederland is wettelijk bepaald [dat de verzekeraar de polis zo spoedig mogelijk af moet geven. De polis bestaat doorgaans uit een polisblad met bijlagen die de polisvoorwaarden en speciale clausules bevatten.

Op het polisblad zal doorgaans worden opgenomen:

  1. De gegevens van de verzekeraar(s);
  2. De gegevens van de verzekerde;
  3. De gegevens van de verzekeringnemer;
  4. De omschrijving van het verzekerde risico;
  5. De ingangsdatum;
  6. De verzekeringsduur;
  7. De hoogte van de premie;
  8. Het verzekerde bedrag;
  9. Het eventuele eigen risico.