De poliskosten worden door de verzekeraars meegenomen in het premiebedrag. U betaalt dus niet naast het premiebedrag nog apart voor de poliskosten.