Polisopslag of administratie-opslag kan zijn een vast bedrag of een bedrag per €. 100.000,– verzekerde som met een bepaald maximum per polis.