Premiedifferentiatie betekent letterlijk: verschillen in premie.
In de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars voor dezelfde verzekering geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld uw leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond, geslacht of gezondheidsrisico.