Premiekortingen mogen door uw zorgverzekeraar aan u worden aangeboden bij collectieve contracten. Maar de premiekorting bij collectieve contracten mag alleen gekoppeld zijn aan het aantal deelnemers (en niet aan de leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemers). De premiekorting mag maximaal 10% zijn van de nominale premie voor een vergelijkbare individuele verzekering.