Stoppen met het betalen van de premie van een levensverzekering terwijl de verzekering blijft doorlopen tot de overeengekomen einddatum. Vaak gebeurt dit bij een hoge poliswaarde en genoeg aantal jaren betaalde premie (volgens de Belastingwetgeving 2001). Het premievrij maken heeft wel gevolgen voor het uit te keren bedrag