Bij levensverzekeringen is het mogelijk dat de verzekering premievrij wordt voortgezet, echter dan moet de polis aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals:

  1. Is er een waarde opgebouwd
  2. Komt de verzekering stellig tot uitkering.

Bij premievrijmaking wordt van de waarde die de polis op het moment van premievrijmaking heeft een koopsomstorting gemaakt voor dezelfde verzekering met de dezelfde duur, echter tegen een lager kapitaal.