Menigeen is zich ervan bewust dat de afkoop van pensioenaanspraken tot belastingheffing leidt. Dat kan tot een forse  loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) leiden. Er is echter nog een andere post waarmee rekening moet worden gehouden: revisierente. Sinds 1 januari 2001 is namelijk ook nog eens revisierente van in beginsel 20% over de afkoopwaarde verschuldigd. Deze revisierente is bedoeld als een soort van compensatie voor de fiscus in verband met het verleende uitstel van heffing.

Veelal zullen verzekeraars niet meewerken aan afkoop van pensioenen. In individuele gevallen kan er echter wel afkoop plaatsvinden. Denk daarbij aan pensioen in Eigen Beheer. Een DGA (Directeur grootAandeelhouder) kan beslissen de pensioen af te kopen en de BV te liquideren. Een dergelijk actie leidt in praktisch alle gevallen uiteraard tot een IB aanslag maar ook tot een heffing van revisierente door de fiscus.