Verzekering welke strekt tot vergoeding van de schade, die verzekerde als gevolg van een onzeker voorval geleden heeft.