Volgens artikel 276 WvK behoeft verzekeraar niet uit te keren bij een schade als gevolg van eigen schuld. Eigen schuld is schade aan verzekerde zelf te wijten. Verzekeraars doen niet vaak een beroep op dit artikel, tenzij er duidelijk sprake is van achteloos handelen. Zie ook schuld, merkelijke.