Bij brandverzekeringen is een beroep op eigen schuld minder snel mogelijk. Volgens artikel 294 WvK spreekt men over merkelijke schuld, wat gelijk staat aan grove schuld. In dit geval behoeft verzekeraar geen uitkering te doen.