Bij schuldaansprakelijkheid dient benadeelde de schuld te bewijzen van de pleger van de onrechtmatige daad. Hierbij is artikel 6:162BW belangrijk, waarin staat vermeld de vereisten voor aansprakelijkheid uit een onrechtmatige daad.