Bij een bouwovereenkomst hoort een technische omschrijving (bestek). Dat is een nauwkeurige beschrijving van de (ver)bouw(ing), inclusief een planning van de werkzaamheden en een specificatie van alle kosten. Denk aan uitsplitsing van materiaal en manuren voor een goed inzicht in de prijs.