Door notaris schriftelijk vastgestelde bepaling van een erfgenaam, die afwijkt van het wettelijke erfrecht. Zonder testament geldt het in de wet vastgelegde erfrecht.

Men kan ook immateriële zaken regelen via een testament, zoals het benoemen van een voogd voor kinderen.